Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/bialogard/schools

Schools - Bia³ogard

Entries of the branch Schools from Bia³ogard

The list shows you all registered entries of the branch Schools from Bia³ogard.

26 entries found - Display in city map

ul. Grunwaldzka 44
78-200 Bia³ogard
phone: ( 094 ) 312 23 46( 094 ) 312 23 46

Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Siedlecka 6
72-010 Police
phone: +48 91 317 59 47+48 91 317 59 47
fax: +48 91 317 61 62
ul. Sowiñskiego 78
70-236 Szczecin - Nowe Miasto
phone: +48 91 448 02 11+48 91 448 02 11
fax: +48 91 448 04 70

ul. Jab³oniowa 15
70-761 Szczecin - Zdroje
phone: +48 91 461 33 03+48 91 461 33 03
fax: +48 91 461 33 03
ul. Odzie¿owa 12c/4
71-502 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone: +48 91 422 93 08+48 91 422 93 08


ul. Duñska 67 B
71-795 Szczecin - Warszewo
phone: +48 91 426 96 41+48 91 426 96 41
fax: +48 91 426 96 41
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin - Pomorzany
phone: 091 431 54 01091 431 54 01
fax: 091 431 54 01

ul. Jab³oniowa 15
70-761 Szczecin - Zdroje
phone: +48 91 461 33 03+48 91 461 33 03
fax: +48 91 461 33 03
ul. Turkusowa
70-798 Szczecin - Skolwin
phone: +48 501 685 262+48 501 685 262


ul. Jab³oniowa 15
70-761 Szczecin - Zdroje
phone: +48 91 461 33 03+48 91 461 33 03
fax: +48 91 461 33 03
ul. Matejki 2a/11
72-100 Goleniów
phone: 0 913501050,5144482610 913501050,514448261
fax: 0 91 350 10 50

Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. Jab³oniowa 15
70-761 Szczecin - Zdroje
phone: +48 91 461 33 03+48 91 461 33 03
fax: +48 91 461 33 03
ul. Mazowiecka 13
70-526 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 434 59 10+48 91 434 59 10
fax: +48 91 43 4 58 85

ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
phone: +48 91 489 20 52+48 91 489 20 52
fax: +48 91 489 20 52

Rynek Sienny 6/2
70-542 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 8120341+48 91 8120341

ul. Jana Paw³a II 34c lok.12
74-202 Bielice
phone: +48 91 564 41 17+48 91 564 41 17


ul. 3-go Marca 21
78-300 Œwidwin
phone: 604251633604251633
fax: +48 943652047
Przec³aw 74
72-005 Przec³aw
phone: +48 91 311 66 61+48 91 311 66 61
fax: +48 91 461 25 82

ul. Grunwaldzka 34
78-320 Po³czyn-Zdrój
phone: +48 94 366 17 77+48 94 366 17 77

ul. Armii Krajowej 1/120
78-100 Ko³obrzeg
phone: 502-396-855502-396-855


ul. Królowej Jadwigi 27/12
70-262 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone: 091 488 49 31091 488 49 31
fax: 091 488 49 31

ul. Tkacka 19-22
70-556 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 434 24 97+48 91 434 24 97

pl. Or³a Bia³ego 2
70-562 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 812 76 14+48 91 812 76 14


ul. Mazowiecka 13
70-526 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 488 47 37+48 91 488 47 37