The recommendations of Gimnazjum i liceum jêzyków obcych i informatyki SAPIENTIA are displayed here.