wydrukowane przez https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100006/szczecin/podjuchy/lekarze

Lekarze - Podjuchy

lekarze specjaliœci w miejscowoœæi Podjuchy

Lekarze - Podjuchy Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

68 wpisy znaleziono - Pokazaæ na mapie

1 - 26 / 68
1
2
3
ul. Chabrowa 5
70-731 Szczecin - Podjuchy
Tel.: +48 692 484 048+48 692 484 048

Wiêcej firm z regionu Zachodniopomorskie

ul. Niedzia³kowskiego 47/5
71-403 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: 0048 91 42200380048 91 4220038
Faks: 0048 91 4240605
ul. Okulickiego 81
71-040 Szczecin - Gumieñce
Tel.: +48 91483 42 32+48 91483 42 32


Al. Boh. Warszawy 42
70-342 Szczecin - Turzyn
Tel.: 91 46 46 46991 46 46 469

Al. Boh. Warszawy 42
70-342 Szczecin - Turzyn
Tel.: 91 46 46 46991 46 46 469


ul. Klonowica 43
71-249 Szczecin
Tel.: 091 421 22 33091 421 22 33
Faks: 091 421 22 33
ul. 3 Maja 25/27
70-215 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 489 19 26+48 91 489 19 26


ul. Wyszyñskiego 32-34
70-203 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 604 544 688+48 604 544 688

ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 489 22 80+48 91 489 22 80
Faks: +48 91 489 22 70

ul. Tyniecka 28
71-019 Szczecin - Gumieñce
Tel.: 091-483 44 64091-483 44 64
Faks: 091-483 44 64
ul. Mickiewicza 121a
71-260 Szczecin - Pogodno
Tel.: 091-486 15 83091-486 15 83


wiêcej firm z regionu Zachodniopomorskie

ul. Wojska Polskiego 13
78-320 Po³czyn-Zdrój
Tel.: +48 94 366 22 93+48 94 366 22 93

ul. Zakole 1A
75-814 Koszalin
Tel.: 48 94 342 02 4248 94 342 02 42
Faks: 48 94 341 14 71

ul. Henryka Pobo¿nego 14
70-507 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 433 64 39+48 91 433 64 39
Faks: +48 91 433 64 39
ul. Tkacka 58/1
70-556 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 454 15 50+48 91 454 15 50


ul. Tkacka 19-22
70-556 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 489 13 66+48 91 489 13 66

Brze¿no 19
78-316 Brze¿no
Tel.: +48 94 364 25 79+48 94 364 25 79


ul. Witkiewicza 67/3
71-125 Szczecin - Œwierczewo
Tel.: +48 601 741 075+48 601 741 075

pl. Wolnoœci 1000-Lecia Pañstwa Polskiego 4
78-320 Po³czyn-Zdrój
Tel.: +48 94 366 40 02+48 94 366 40 02


ul. 1-go Maja 1 Maja 16c
78-300 Œwidwin
Tel.: +48 94 365 24 80+48 94 365 24 80

Red³o 23
78-325 Red³o
Tel.: +48 94 364 55 79+48 94 364 55 79


ul. Drawska 38
78-300 Œwidwin
Tel.: +48 94 365 67 89+48 94 365 67 89

ul. Wyszyñskiego 32-34
70-203 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 488 00 12+48 91 488 00 12


ul. Drawska 40/1
78-300 Œwidwin
Tel.: +48 94 365 27 44+48 94 365 27 44

ul. Boles³awa Krzywoustego 16
78-300 Œwidwin
Tel.: +48 94 365 25 05+48 94 365 25 05


Chomino 29
72-405 Chomino
Tel.: +48 91 383 21 70+48 91 383 21 70

1 - 26 / 68
1
2
3