wydrukowane przez https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100006/szczecin/plonia-mierdnica/transport-uslugi

transport - usługi - P³onia-Œmierdnica

Wpisy firm bran¿y transport - usługi w miejscowoœci P³onia-Œmierdnica

transport - usługi - P³onia-Œmierdnica Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

119 wpisy znaleziono

1 - 26 / 119
1
2
3
4
5
ul. Przysz³oœci 15 a
70-893 Szczecin - P³onia-Œmierdnica
Tel.: +48 91 462 10 86+48 91 462 10 86
Faks: +48 91 462 10 24
ul. Nauczycielska 4
70-892 Szczecin - P³onia-Œmierdnica
Tel.: +48 91 462 19 48+48 91 462 19 48
Faks: +48 91 462 19 47

Wiêcej firm z regionu Zachodniopomorskie

ul. Heyki 23
70-631 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: 664-467-996664-467-996

ul. Rosponda 18
71-793 Szczecin - Warszewo
Tel.: +48 91 812 75 04+48 91 812 75 04
Faks: +48 91 812 75 03

ul. Struga 78
70-784 Szczecin - S³oneczne
Tel.: 091 464 21 21091 464 21 21
Faks: 091 464 21 31
ul. Po³udniowa 25
71-001 Szczecin - Gumieñce
Tel.: 091-486 98 88/668833143091-486 98 88/668833143
Faks: 091 48 32 502

ul. Kwiatowa 1d
71-045 Szczecin - Gumieñce
Tel.: + 48 91 483 23 44+ 48 91 483 23 44
Faks: + 48 91 483 42 12
ul. Rugiañska 17
71-653 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
Tel.: 091 431 6872,0501 423 394091 431 6872,0501 423 394
Faks: 091 431 68 73

ul. Zwierzyniecka 2
70-794 Szczecin - Kijewo
Tel.: 091 464 77 08091 464 77 08
Faks: 091 464 77 09
ul. Energetyków 3/4
70-656 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: + 48 91 462 42 92+ 48 91 462 42 92
Faks: + 48 91 462 36 17

Œwierzno 60/2
72-405 Œwierzno
Tel.: 0 605 951 1960 605 951 196
Faks: 091 383 26 65
ul. Aleja Monte Cassino 6
75-412 Koszalin
Tel.: +48 94 346 04 11+48 94 346 04 11
Faks: +48 94 341 06 67

wiêcej firm z regionu Zachodniopomorskie

ul. Po³udniowa 25
71-001 Szczecin - Gumieñce
Tel.: +48 91 483 25 02+48 91 483 25 02


ul. Zwierzyniecka 2
70-794 Szczecin - Kijewo
Tel.: 91 464 77 0891 464 77 08

ul. Energetyków 3/4
70-656 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: +48 91 814 33 63+48 91 814 33 63
Faks: +48 91 462 38 80

ul. Hryniewieckiego 1
70-606 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: +48 0-91 46 24 494+48 0-91 46 24 494
Faks: +48 0-91 43 18 369
ul. Ma³a Odrzañska 19
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 432 92 73+48 91 432 92 73


ul. Dolomitów 2
71-784 Szczecin - Warszewo
Tel.: 601 700 221601 700 221
Faks: 091 812 65 85

ul. Jagoszewskiego 1m2
75-447 Koszalin
Tel.: 513-138-458513-138-458

ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: ((+48) 91) 430 85 98((+48) 91) 430 85 98
Faks: ((+48) 91) 462 30 84

ul. Cedyñska
71-667 Szczecin - Niebuszewo
Tel.: 502-829-800502-829-800

Maków 8
75-809 Koszalin
Tel.: 603-220-918603-220-918


Marszewo 1b
72-100 Goleniów
Tel.: 792 022 249792 022 249

Obryta 5a
73-100 Obryta
Tel.: +48 91 563 09 98+48 91 563 09 98


1 - 26 / 119
1
2
3
4
5