wydrukowane przez https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100006/szczecin/dyskoteki-i-kluby

dyskoteki i kluby - Szczecin

Wpisy firm bran¿y dyskoteki i kluby w miejscowoœci Szczecin

dyskoteki i kluby - Szczecin Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

5 wpisy znaleziono

Plac Rod³a 8
70-419 Szczecin - Centrum
Tel.: 091 359 46 10091 359 46 10
Faks: 091 359 46 16
ul. Korzeniowskiego 2
70-211 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 434 56 55+48 91 434 56 55
Faks: +48 91 489 03 59

ul. Wyszyñskiego 14
70-200 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 812 55 52+48 91 812 55 52

al. Powstañców Wielkopolskich 20
70-111 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 39 40+48 91 482 39 40
Faks: +48 91 482 39 40

Al. Wojska Polskiego 68
70-474 Szczecin - Œródmieœcie
Tel.: +48 91 433 68 63+48 91 433 68 63