Udprintet af http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100003/szczecin/stare-miasto/gastronomi

Gastronomi - Stare Miasto

Visninger under branche Gastronomi i Stare Miasto by

Denne liste viser Dem alle ind til nu registrerede virksomheder under branchen "Gastronomi" i "Stare Miasto".

24 registreringer fundet - Vis på bykort

ul.Sienna 6
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: +91 488 37 21+91 488 37 21

ul. Mariacka 26/3
70-546 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: 091-448 01 16091-448 01 16


ul. £aziebna 1
70-557 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: +48 91 434 08 19+48 91 434 08 19

ul. Wyszyñskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: +48 91 812 82 99+48 91 812 82 99


Yderligere træffere fra område Zachodniopomorskie

ul. Jagielloñska 71
70-365 Szczecin - Turzyn
Tlf.: +48 91 484 15 31+48 91 484 15 31
Fax: +48 91 484 05 49
Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tlf.: +48 91 489 14 81+48 91 489 14 81
Fax: +48 91 489 14 81

ul. GnieŸnieñska 3
75-736 Koszalin
Tlf.: 606 108 665606 108 665

ul. Zwyciêstwa
75-604 Koszalin
Tlf.: +48 94 347 17 21+48 94 347 17 21


ul. Emili Gierczak 18/3
78-100 Ko³obrzeg
Tlf.: +48 94 35 26 153+48 94 35 26 153

ul. 1-go Maja 1/3
75-850 Koszalin
Tlf.: +48 94 343 28 51+48 94 343 28 51


ul. Obroñców Stalingradu 28
71-460 Szczecin
Tlf.: +48 501 622 640+48 501 622 640

ul. Pi³sudskiego 4
75-950 Koszalin
Tlf.: +48 94 346 55 89+48 94 346 55 89


Al. Wojska Polskiego 11
70-470 Szczecin - Centrum
Tlf.: +48 91 433 05 67+48 91 433 05 67

ul. Pomorska
72-500 Miêdzyzdroje
Tlf.: +48 91 328 25 58+48 91 328 25 58


Andre visninger fra Zachodniopomorskie området

Zgody
72-346 Pobierowo
Tlf.: 503 677 477503 677 477

ul. Obroñców Westerplatte 19/10
78-100 Ko³obrzeg
Tlf.: +48 94 35 42 050+48 94 35 42 050


ul. Goleniowska 22
70-830 Szczecin - D¹bie
Tlf.: +48 91 469 44 99+48 91 469 44 99


ul. Bankowa 14
72-010 Police
Tlf.: 0 91 317 50 940 91 317 50 94

ul. Okrzei 2d
78-111 Ustronie Morskie
Tlf.: 48 509 57 22 11 48 509 57 22 11
Fax: 48 94 351 11 04

Al. Wojska Polskiego 5
70-470 Szczecin - Centrum
Tlf.: 489 34 27489 34 27

ul. Tytusa 14C/1
72-006 Mierzyn
Tlf.: +48 91 311 86 79+48 91 311 86 79
Fax: +48 91 431 71 71

ul. Waryñskiego 7
75-541 Koszalin
Tlf.: 48 94 342 87 6648 94 342 87 66
Fax: 48 94 342 49 07
ul. Kolumba 2
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 433 40 27+48 91 433 40 27