geprint van http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100002/szczecin/stare-miasto/gastronomie

Gastronomie - Stare Miasto

Vermeldingen uit de branche Gastronomie uit de plaats Stare Miasto

Dit is een overzicht van alle vermeldingen met als branche Gastronomie uit de plaats Stare Miasto.

24 Vermeldingen gevonden - op plattegrond tonen

ul.Sienna 6
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +91 488 37 21+91 488 37 21

ul. Mariacka 26/3
70-546 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: 091-448 01 16091-448 01 16


ul. £aziebna 1
70-557 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 434 08 19+48 91 434 08 19

ul. Wyszyñskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 812 82 99+48 91 812 82 99


Meer treffers uit de regio Zachodniopomorskie

ul. Jagielloñska 71
70-365 Szczecin - Turzyn
Tel.: +48 91 484 15 31+48 91 484 15 31
Fax: +48 91 484 05 49
Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: +48 91 489 14 81+48 91 489 14 81
Fax: +48 91 489 14 81

ul. GnieŸnieñska 3
75-736 Koszalin
Tel.: 606 108 665606 108 665

ul. Zwyciêstwa
75-604 Koszalin
Tel.: +48 94 347 17 21+48 94 347 17 21


ul. Emili Gierczak 18/3
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 35 26 153+48 94 35 26 153

ul. 1-go Maja 1/3
75-850 Koszalin
Tel.: +48 94 343 28 51+48 94 343 28 51


ul. Obroñców Stalingradu 28
71-460 Szczecin
Tel.: +48 501 622 640+48 501 622 640

ul. Pi³sudskiego 4
75-950 Koszalin
Tel.: +48 94 346 55 89+48 94 346 55 89


Al. Wojska Polskiego 11
70-470 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 433 05 67+48 91 433 05 67

ul. Pomorska
72-500 Miêdzyzdroje
Tel.: +48 91 328 25 58+48 91 328 25 58


Nog meer resultaten uit de regio Zachodniopomorskie

Zgody
72-346 Pobierowo
Tel.: 503 677 477503 677 477

ul. Obroñców Westerplatte 19/10
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 35 42 050+48 94 35 42 050


ul. Goleniowska 22
70-830 Szczecin - D¹bie
Tel.: +48 91 469 44 99+48 91 469 44 99


ul. Bankowa 14
72-010 Police
Tel.: 0 91 317 50 940 91 317 50 94

ul. Okrzei 2d
78-111 Ustronie Morskie
Tel.: 48 509 57 22 11 48 509 57 22 11
Fax: 48 94 351 11 04

Al. Wojska Polskiego 5
70-470 Szczecin - Centrum
Tel.: 489 34 27489 34 27

ul. Tytusa 14C/1
72-006 Mierzyn
Tel.: +48 91 311 86 79+48 91 311 86 79
Fax: +48 91 431 71 71

ul. Waryñskiego 7
75-541 Koszalin
Tel.: 48 94 342 87 6648 94 342 87 66
Fax: 48 94 342 49 07
ul. Kolumba 2
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 433 40 27+48 91 433 40 27