Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Sto³ówka 6.