Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/szczecin/centrum/restaurants/pizzeria

Restaurants - Pizzeria - Centrum

Entries of the branch Restaurants from Centrum

Here you see all up to date registered entries of the trade Restaurants combined with the specification Pizzeria in the location Centrum in Zachodniopomorskie.

Please show all Restaurants

15 entries found - Display in city map

ul. Pi³sudskiego 17
70-420 Szczecin - Centrum
phone: +48 0 91 488 46 68+48 0 91 488 46 68

Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Iwaszkiewicza 84
70-783 Szczecin
phone: +48 91 464 39 30+48 91 464 39 30


Plac GwiaŸdzisty 3
75-801 Koszalin
phone: (94) 345 99 99(94) 345 99 99

ul. Jasna 3
70-777 Szczecin - S³oneczne
phone: +48 91 431 32 33+48 91 431 32 33


ul. M. D¹browskiej 34
70-785 Szczecin - S³oneczne
phone: 091 464 18 18091 464 18 18

ul. Koñski Kierat 17
70-563 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 488 03 22+48 91 488 03 22


ul. 1-go Maja 3 Marca 3
78-300 Œwidwin
phone: +48 94 365 62 01+48 94 365 62 01


Aleja Piastów 75
70-326 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone: +48 91 433 41 69+48 91 433 41 69

al. Powstañców Wielkopolskich 41
70-111 Szczecin - Pomorzany
phone: +48 91 482 52 52+48 91 482 52 52


Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. Rynek 4
74-320 Barlinek
phone: +48 95 746 61 60+48 95 746 61 60


ul. Gie³dowa 7D/11
78-100 Ko³obrzeg
phone: +48 94 35 40 331+48 94 35 40 331

ul. Wyszyñskiego 39
70-202 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 812 99 76+48 91 812 99 76
fax: +48 91 812 12 20