Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/kolobrzeg/restaurants/pizzeria

Restaurants - Pizzeria - Ko³obrzeg

Entries of the branch Restaurants from Ko³obrzeg

Here you see all up to date registered entries of the trade Restaurants combined with the specification Pizzeria in the location Ko³obrzeg in Zachodniopomorskie.

Please show all Restaurants

15 entries found - Display in city map

ul. Gie³dowa 7D/11
78-100 Ko³obrzeg
phone: +48 94 35 40 331+48 94 35 40 331


Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Iwaszkiewicza 84
70-783 Szczecin
phone: +48 91 464 39 30+48 91 464 39 30

ul. Pi³sudskiego 17
70-420 Szczecin - Centrum
phone: +48 0 91 488 46 68+48 0 91 488 46 68


Plac GwiaŸdzisty 3
75-801 Koszalin
phone: (94) 345 99 99(94) 345 99 99

ul. Jasna 3
70-777 Szczecin - S³oneczne
phone: +48 91 431 32 33+48 91 431 32 33


ul. M. D¹browskiej 34
70-785 Szczecin - S³oneczne
phone: 091 464 18 18091 464 18 18

ul. Koñski Kierat 17
70-563 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 488 03 22+48 91 488 03 22


ul. 1-go Maja 3 Marca 3
78-300 Œwidwin
phone: +48 94 365 62 01+48 94 365 62 01


Aleja Piastów 75
70-326 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone: +48 91 433 41 69+48 91 433 41 69

al. Powstañców Wielkopolskich 41
70-111 Szczecin - Pomorzany
phone: +48 91 482 52 52+48 91 482 52 52


Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. Rynek 4
74-320 Barlinek
phone: +48 95 746 61 60+48 95 746 61 60


ul. Wyszyñskiego 39
70-202 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 812 99 76+48 91 812 99 76
fax: +48 91 812 12 20