wydrukowane przez https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001010006/hotele/2

hotele - Zachodniopomorskie

"Zachodniopomorskie" - Przegl¹d firm z regionu

"hotele" - "Zachodniopomorskie" Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tego regionu.

73 wpisy znaleziono - Pokaza� na mapie

27 - 52 / 73

Hotel P�ONIA

ul. Uczniowska 3
70-893 Szczecin - P�onia-�mierdnica
Tel.: +48 91 462 12 21
Fax: +48 91 462 15 79

Porta - Hotele Sp. z o.o.

Jana Kazimierza 14
71-620 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
Tel.: +48 91 422 58 88
Fax: +48 91 812 80 47

"Hotel ""Dom Rybaka"""

ul. Wylotowa 7
78-100 Ko�obrzeg
Tel.: +48 94 351 66 70


Hangar. Motel

ul. Lipowa 2a
74-240 Lipiany
Tel.: +48 91 564 12 96


"Przedsiêbiorstwo Turystyczne ""Keram"""

ul. Red�o
78-320 Po�czyn-Zdrój
Tel.: +48 94 364 56 00
Fax: +48 94 364 56 01

"Hotel ""Hexagon"""

ul. Zielona 8
78-132 Grzybowo
Tel.: +48 94 358 10 28


Limba. Hotel

ul. Gorzowska 63
74-320 Barlinek
Tel.: +48 95 746 44 98


Zajazd "Szmaragd"

Ul. Kopalniana 2
70-650 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: +48 91 460 81 32


Hotel Victoria

Pl. Stefana Batorego 2
70-207 Szczecin
Tel.: +48 91 434 38 55
Fax: +48 91 433 73 68

"Hotel ""Dworzysko"""

ul. Spokojna 2
78-111 Ustronie Morskie
Tel.: +48 94 351 54 55


Porta - Hotele Sp. z o.o.

ul. Starzyñskiego 3-4
70-506 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 459 13 11
Fax: +48 91 433 75 01

Porta - Hotele Sp. z o.o.

ul. Przestrzenna 7 i 11
70-800 Szczecin - D�bie
Tel.: +48 91 469 38 00
Fax: +48 91 469 38 00

"""Slawa-Ruhm"" Sp.zo.o."

ul. Akacjowa 4
78-100 Ko�obrzeg
Tel.: +48 94 351 66 20


"""Orbis"" S.A. Oddzia� ""Hotel Solny"""

ul. Fredry 4
78-100 Ko�obrzeg
Tel.: +48 94 354 57 00
Fax: +48 94 354 58 28

Hotelik

ul. Ko�ciuszki 5
74-400 Dêbno
Tel.: +48 95 760 24 22


Hotel JULIAN

ul. Welecka 1
72-006 Mierzyn
Tel.: +48 91 488 31 07
Fax: +48 91 488 34 45

27 - 52 / 73