wydrukowane przez https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100006/kolobrzeg/hotele

hotele - Ko³obrzeg

Wpisy firm bran¿y hotele w miejscowoœci Ko³obrzeg

hotele - Ko³obrzeg Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

73 wpisy znaleziono - Pokazaæ na mapie

1 - 26 / 73
1
2
3
ul. Kasprowicza 12
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 0 094 35 55 126+48 0 094 35 55 126

ul. Dworcowa 10
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 352 82 11+48 94 352 82 11
Faks: +48 94 352 44 78

ul. Akacjowa 4
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 351 66 20+48 94 351 66 20

ul. Koœciuszki 15
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 355 40 00+48 94 355 40 00
Faks: +48 94 355 40 05

ul. Gryfitów 2
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 354 41 70+48 94 354 41 70

ul. Wylotna 13
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 351 72 22+48 94 351 72 22


ul. Fredry 4
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 354 57 00+48 94 354 57 00
Faks: +48 94 354 58 28
ul. Zbowidowców 4
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 351 61 12+48 94 351 61 12


ul. Rodziewiczówny 1
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 352 40 11+48 94 352 40 11
Faks: +48 94 352 39 61
ul. Ba³tycka 17/18
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 351 80 40+48 94 351 80 40


ul. Katedralna 12
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 354 55 60+48 94 354 55 60

ul. Jednoœci Narodowej 57
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 351 61 11+48 94 351 61 11
Faks: +48 94 351 82 22

ul. Sienkiewicza 14
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 351 78 13+48 94 351 78 13
Faks: +48 94 351 78 14
ul. Borzymowskiego 3
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 352 48 41+48 94 352 48 41
Faks: +48 94 352 48 41

ul. Wylotowa 7
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 351 66 70+48 94 351 66 70

Wiêcej firm z regionu Zachodniopomorskie

ul. Koszaliñska 13
78-125 Rymañ
Tel.: +48 94 35 83 278+48 94 35 83 278
Faks: +48 94 35 83 278
ul. Portowa 28
72-020 Trzebie¿
Tel.: +48 91 312 82 53+48 91 312 82 53
Faks: +48 91 312 80 82

Koszewko 20
73-102 Koszewko
Tel.: 091 561 61 09091 561 61 09
Faks: 091 561 61 09
ul. Orle 16
78-650 Miros³awiec
Tel.: 067 259 50 63067 259 50 63
Faks: 067 259 50 63

ul. Smolañska 3
70-026 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 20 12+48 91 482 20 12
Faks: +48 91 482 14 33
ul. Plantowa 1
70-527 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 434 00 50+48 91 434 00 50
Faks: +48 91 434 45 03

ul. Lipowa 8
74-300 Myœlibórz
Tel.: +48 0 95 747 02 71+48 0 95 747 02 71
Faks: +48 0 95 747 02 71
ul. Romera 10
71-246 Szczecin - Zawadzkiego-Klonowica
Tel.: +48 91 439 42 31+48 91 439 42 31
Faks: +48 91 439 29 70

ul. Poprzeczna 4
72-500 Miêdzyzdroje
Tel.: +48 91 328 28 02+48 91 328 28 02
Faks: +48 91 327 89 93
Rynek Sienny 1-3
70-542 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 812 14 04+48 91 812 14 04
Faks: +48 91 814 38 99

wiêcej firm z regionu Zachodniopomorskie

ul. 3 Maja 31
70-215 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 48 01 400+48 91 48 01 400
Faks: +48 91 48 01 444
1 - 26 / 73
1
2
3