wydrukowane przez https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100006/bukowo/przewozy-osob

przewozy osób - Bukowo

mikrobusy i autobusy - ruch turystyczny w miejscowoϾi Bukowo

przewozy osób - Bukowo Na liœcie znajduj¹ siê wszystkie dotychczas zarejestrowane wpisy z tej miejscowoœci lub dzielnicy.

8 wpisy znaleziono

ul. Zielonogórska 34
71-084 Szczecin - Œwierczewo
Tel.: +48-91- 422 22 21+48-91- 422 22 21
Faks: +48-91- 422 22 21

ul. Tarpanowa 12/1
70-796 Szczecin - Kijewo
Tel.: 502 704 963502 704 963

ul. Pomarañczowa
70-781 Szczecin - Bukowo
Tel.: 606 250 720606 250 720


ul. Szybowcowa 54H
70-843 Szczecin - D¹bie
Tel.: +48 0 91 469 02 23+48 0 91 469 02 23
Faks: +48 0 91 469 02 23
ul. Jagielloñska 73
70-365 Szczecin - Turzyn
Tel.: 091-484 57 98091-484 57 98


1-go Maja 20C/3
74-200 Pyrzyce
Tel.: 0 601-855-6340 601-855-634
Faks: 091-570-20-42
Przec³aw
72-005 Przec³aw
Tel.: 697-624-592697-624-592
Faks: 697-624-592