Udprintet af http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100003/szczecin/trykkerier

Trykkerier - Szczecin

Offsettrykkerier i by Szczecin

Denne liste viser Dem alle ind til nu registrerede virksomheder under branchen "Trykkerier" i "Szczecin".

42 registreringer fundet - Vis på bykort

1 - 26 / 42
1
2
Ul. Boh. Warszawy 75
71-061 Szczecin
Tlf.: 791 123 784791 123 784

Rynek Sienny 11
70-542 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: +48 91 431 98 48+48 91 431 98 48
Fax: +48 91 431 98 50

ul. Gdañska 7
70-660 Szczecin - Miêdzyodrze
Tlf.: 091-462 40 04091-462 40 04
Fax: 091-462 40 04
ul. Zegad³owicza 56
71-370 Szczecin - G³êbokie-Pilchowo
Tlf.: 0-91 45 26 7170-91 45 26 717
Fax: 0-91 45 26 198

ul. D¹browskiego 9
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: 091 423 98 69091 423 98 69
Fax: 091 423 98 69
ul. D¹browskiego 15
70-100 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 485 35 65+48 91 485 35 65
Fax: +48 91 485 33 79

ul. Powstañców Wielkopolskich 33A
70-111 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 489 25 58+48 91 489 25 58
Fax: +48 91 489 25 58
al. Powstañców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 812 85 82+48 91 812 85 82
Fax: +48 91 812 85 82

Osiedle Pod Lipami 2
72-006 Szczecin - Mierzyn
Tlf.: 091 812 62 61091 812 62 61
Fax: 091 812 62 31
ul. Zyndrama z Maszkowic 26
71-024 Szczecin - Gumieñce
Tlf.: 091 483 46 76091 483 46 76
Fax: 091 486 86 57

ul. Monte Cassino 9
70-465 Szczecin - Centrum
Tlf.: +48 91 489 23 96+48 91 489 23 96
Fax: +48 91 431 58 29
ul. Madaliñskiego 9
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 485 48 73+48 91 485 48 73
Fax: +48 91 483 77 41

al. Wojska Polskiego 184b
71-256 Szczecin - Zawadzkiego-Klonowica
Tlf.: +48 91 48 64 100+48 91 48 64 100
Fax: +48 91 48 64 100 wew. 102
ul. Romera 10e
71-246 Szczecin - Zawadzkiego-Klonowica
Tlf.: +48 91 439 00 64+48 91 439 00 64
Fax: +48 91 439 10 93

ul. Koœcielna 21 (2 piêtro)
71-834 Szczecin - Sto³czyn
Tlf.: +48 91 421 68 40+48 91 421 68 40
Fax: +48 91 421 68 40
ul. Monte Cassino 30
70-466 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tlf.: 091 422 42 62091 422 42 62
Fax: 091 423 21 97

ul. Hangarowa 26-28
70-767 Szczecin - D¹bie
Tlf.: 660-127-587660-127-587

ul. Goleniowska 55c
70-847 Szczecin - D¹bie
Tlf.: +48 91 469 21 11+48 91 469 21 11
Fax: +48 91 432 65 29

ul. Twardowskiego 18
70-320 Szczecin - Œwierczewo
Tlf.: +48 0 510 057 223+48 0 510 057 223

al. Piastów 42
71-062 Szczecin - Turzyn
Tlf.: +48 91 433 40 85+48 91 433 40 85
Fax: +48 91 433 40 85

ul. Tama Pomorzañska 14a
70-030 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 482 22 85+48 91 482 22 85
Fax: +48 91 482 45 14
al. Piastów 65
70-332 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tlf.: 91 4889 41791 4889 417
Fax: 91 4889 417

ul. Madaliñskiego 9
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 482 03 34+48 91 482 03 34
Fax: +48 91 482 03 34
ul. D¹browskiego 38/40
70-100 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 482 58 01+48 91 482 58 01
Fax: +48 91 482 58 01

ul. Rumuñska 5
70-841 Szczecin - D¹bie
Tlf.: 091 852 36 14/608 451 135091 852 36 14/608 451 135

ul. U³añska 18a
71-750 Szczecin - ¯elechowa
Tlf.: 91 453 73 3091 453 73 30
Fax: 91 453 73 30

1 - 26 / 42
1
2