Udprintet af http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100003/bukowo/computere

Computere - Bukowo

PC i by Bukowo

Denne liste viser Dem alle ind til nu registrerede virksomheder under branchen "Computere" i "Bukowo".

53 registreringer fundet

1 - 26 / 53
1
2
3
al. Powstañców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 483 76 08+48 91 483 76 08
Fax: +48 91 483 76 11
ul. Szarotki 3
71-604 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
Tlf.: 091 42 11 001091 42 11 001
Fax: 091 42 11 018

Przec³aw 85b/3
72-005 Przec³aw
Tlf.: +48 602 782 222+48 602 782 222
Fax: +48 91 311 63 79
ul. Wyszyñskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: 091 488 12 84091 488 12 84
Fax: 091 488 12 84

ul. Mickiewicza 3a
73-110 Stargard Szczeciñski
Tlf.: 091 834 51 28091 834 51 28
Fax: 091 384 52 19
ul. Krzywoustego 3
70-245 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tlf.: +48 91 434 37 28+48 91 434 37 28
Fax: +48 91 434 37 28

ul. Emili Gierczak 38
78-100 Ko³obrzeg
Tlf.: 094 352 27 43094 352 27 43
Fax: 094 352 27 43
ul. Starkiewicza 1a
70-012 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 482 63+48 91 482 63
Fax: +48 91 482 15 98

ul. Krzywoustego 56/2
70-315 Szczecin - Turzyn
Tlf.: +48 91 484 16 44+48 91 484 16 44
Fax: +48 91 484 16 44
ul. Szczawiowa 58/57
70-010 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 483 72 65+48 91 483 72 65
Fax: +48 91 421 49 19

Andre visninger fra Zachodniopomorskie området

al. Boh. Warszawy 55
71-070 Szczecin - Turzyn
Tlf.: 722 947 353722 947 353

ul. Strzelecka 30-31
70-381 Szczecin
Tlf.: +48 91 434 38 76+48 91 434 38 76
Fax: +48 91 433 71 51

ul. Witkiewicza 49/U-18
71-125 Szczecin - Œwierczewo
Tlf.: +48 91 812 66 86+48 91 812 66 86
Fax: +48 91 812 66 86

ul. Krzywoustego 50
70-317 Szczecin - Turzyn
Tlf.: +48 91 484 02 60+48 91 484 02 60
Fax: +48 91 484 02 60
ul. Smolañska 3
70-026 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 482 67 92+48 91 482 67 92
Fax: +48 91 485 37 51

ul. Dubois 15/1
78-100 Ko³obrzeg
Tlf.: +48 94 35 42 629+48 94 35 42 629
Fax: +48 94 35 42 629
ul. Obr. Stalingradu 12
70-407 Szczecin - Centrum
Tlf.: +48 91 488 18 20+48 91 488 18 20
Fax: +48 91 489 42 58

ul. W¹wozowa 15
75-339 Koszalin
Tlf.: +48 94 347 70 52+48 94 347 70 52
Fax: +48 94 347 70 53
ul. Jagielloñska 17
70-362 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tlf.: +48 91 434 62 98+48 91 434 62 98
Fax: +48 91 434 62 98

ul. Kostki Napierskiego 51
70-783 Szczecin - S³oneczne
Tlf.: +48 91 464 35 08+48 91 464 35 08

ul. Bogus³awa 20a
70-246 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tlf.: 793297299793297299
Fax: 914337875

ul. Podolska 4
71-743 Szczecin - Bukowo
Tlf.: +48 91 424 32 90+48 91 424 32 90
Fax: +48 91 424 32 99
ul. Felczaka 20c
71-417 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tlf.: +48 91 421 37 10+48 91 421 37 10


al. Piastów 69
70-332 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tlf.: (091) 431 01 75(091) 431 01 75

ul. Pi³sudskiego
70-420 Szczecin - Centrum
Tlf.: +48 91 604 43 33 66+48 91 604 43 33 66


1 - 26 / 53
1
2
3