Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/wicko/concrete-plants-2

Concrete Plants - Wicko

Concrete Mixing Plants in town Wicko

The list shows you all registered entries of the branch Concrete Plants from Wicko.

9 entries found

ul. Zwirowa 12
72-519 Wicko
phone: +48 91 328 43 47+48 91 328 43 47

Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Po³czyñska 66
75-816 Koszalin
phone: 094 342 62 76094 342 62 76
fax: 094 342 62 76
Przec³aw 29a/4
72-005 Przec³aw
phone: +48 91 311 77 57+48 91 311 77 57


ul. Chmielewskiego 12
70-028 Szczecin - Pomorzany
phone: +48 91 414 30 57+48 91 414 30 57
fax: +48 91 485 34 83
G¹skowo 2
78-113 G¹skowo
phone: +48 094 358 43 01+48 094 358 43 01


Osiedle S³owiañskie 8b
74-300 Myœlibórz
phone: +48 95 747 02 13+48 95 747 02 13

ul. Tama Pomorzañska 14 e
70-030 Szczecin - Pomorzany
phone: +48 91 462 39 98+48 91 462 39 98
fax: +48 91 462 39 98

ul. Chojeñska 42
74-400 Dêbno
phone: +48 95 760 38 26+48 95 760 38 26

ul. Fabryczna
74-320 Barlinek
phone: +48 95 746 34 39+48 95 746 34 39