Printed by http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/szczecin/zalom/accountancies

Accountancies - Za³om

Entries of the branch Accountancies from Za³om

The list shows you all registered entries of the branch Accountancies from Za³om.

124 entries found - Display in city map

1 - 26 / 124
1
2
3
4
5
ul. Chodkiewicza 3U/2
70-895 Szczecin - Za³om
phone: 602 809 001602 809 001
fax: Siedziba: Produkcyjna 21/1, 70-895 Szczecin

Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Jagielloñska 3/1
70-435 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 434 74 77+48 91 434 74 77

ul. Boh. Getta Warszawskiego 24
70-302 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone: 091 488 42 24091 488 42 24
fax: 091 488 42 24

UL.GDYÑSKA 9
71-534 Szczecin - Niebuszewo-Bolinko
phone: 91 831 57 5791 831 57 57

ul. Kaszubska 53/5
70-226 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 488 28 25+48 91 488 28 25
fax: +48 91 488 28 83

ul. Akacjowa 11a/2
72-100 Goleniów
phone: 601771370601771370

ul. Bohaterów Warszawy 34/35
70-340 Szczecin - Turzyn
phone: +48 91 484 70 51+48 91 484 70 51


ul. 11 Listopada 8/56
74-320 Barlinek
phone: 695 928 076695 928 076

ul. Felczaka 20C
71-417 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone: 091 422 20 22091 422 20 22
fax: 091 422 08 22

ul. Pi³sudskiego 22/3
70-462 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 488 60 43+48 91 488 60 43
fax: +48 91 434 66 49
ul. Santocka 44/3
71-071 Szczecin
phone: 091 433-53 56 091 433-53 56
fax: 091 433 53 56

Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. Boles³awa Œmia³ego 28
70-002 Szczecin - Pomorzany
phone: (091) 812 22 54(091) 812 22 54
fax: (091) 485 03 78
ul. Jana z Kolna 36/16
75-204 Koszalin
phone: 721 808 357721 808 357


ul. Macieja 4
72-006 Mierzyn
phone: 507 356 004507 356 004

ul. Jod³owa 23J
71-114 Szczecin - Œwierczewo
phone: 091 431 01 25091 431 01 25
fax: 091 431 01 25

ul. Niepodleg³oœci 22
70-412 Szczecin - Stare Miasto
phone: (91) 8-146-146(91) 8-146-146
fax: (91) 8-146-147
ul. Grunwaldzka 8-10/9
75-950 Koszalin
phone: 094 346 43 41094 346 43 41
fax: 094-346 43 33

ul. Tkacka 65/7
70-556 Szczecin - Stare Miasto
phone: 0 501 306 9860 501 306 986

ul. Smolañska 3/ 213
70-026 Szczecin - Pomorzany
phone: 506 477 403506 477 403


ul. Kolumba 86-89, pokój 108
70-035 Szczecin - Pomorzany
phone: +48 91 488 93 27+48 91 488 93 27
fax: +48 91 488 93 27
ul. Rapackiego 2 D
71-467 Szczecin - Niebuszewo
phone: 798240830798240830
fax: 91 4424040

ul. Monte Cassino 24
70-467 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone: (091) 424 43 47/697110155(091) 424 43 47/697110155
fax: (091) 424 43 47

Plac Jana Paw³a II 11/4
78-230 Karlino
phone: 608 093 676608 093 676

ul. Felczaka 7
71-417 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone: +48 91 4211077+48 91 4211077
fax: kom. 601 662 343

ul. Twardowskiego 16
70-320 Szczecin - Œwierczewo
phone: 091 487 60 05091 487 60 05
fax: 091 487 60 05
1 - 26 / 124
1
2
3
4
5