Printed by http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/szczecin/turzyn/notary

Notary - Turzyn

Entries of the branch Notary from Turzyn

The list shows you all registered entries of the branch Notary from Turzyn.

27 entries found - Display in city map

ul. Bohaterów Warszawy 34/35
70-340 Szczecin - Turzyn
phone : 091 484 16 36091 484 16 36
fax : 091 484 31 88
ul. 5-go Lipca 5-tego lipca 9/1
70-375 Szczecin - Turzyn
phone : +48 91 421 06 00+48 91 421 06 00
fax : +48 91 421 05 80

ul. Pocztowa 8
70-360 Szczecin - Turzyn
phone : ((+48) 91) 484 33 01((+48) 91) 484 33 01

ul. 5-go Lipca 9/1
70-375 Szczecin - Turzyn
phone : +48 91 421 06 00+48 91 421 06 00
fax : +48 91 421 05 80

Further hits from the region Zachodniopomorskie

Boleslawa Smialego 45/2
70-350 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone : 913070777913070777
fax : 913070777
ul. Jagielloñska 86/5
70-437 Szczecin - Centrum
phone : 91 43 44 17291 43 44 172
fax : 91 43 44 172

ul. Starom³yñska 8
70-561 Szczecin - Stare Miasto
phone : 091 818 60 20091 818 60 20

ul. Czarnieckiego 2/4
73-110 Stargard Szczeciñski
phone : 091 573 02 28091 573 02 28
fax : 091 573 02 28

W³. Reymonta nr 80/2
71-276 Szczecin - Pogodno
phone : 91 82 00 90091 82 00 900
fax : 91 82 00 900
ul. Jednoœci Narodowej 17
70-445 Szczecin - Centrum
phone : +48 91 484 23 89+48 91 484 23 89
fax : +48 91 487 46 58

ul. S³owackiego 11/5B
73-110 Stargard Szczeciñski
phone : 512440018512440018
fax : 0918369933, 512440018
ul. Wyszyñskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
phone : ((+48) 91) 488 01 08((+48) 91) 488 01 08


ul. Malczewskiego 9a/3
71-616 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone : ((+48) 91) 422 86 48((+48) 91) 422 86 48

ul. Struga 6
70-777 Szczecin - S³oneczne
phone : 091 464 35 36091 464 35 36
fax : 091 464 44 33

Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. Boh. Getta Warszawskiego 7
70-302 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone : ((+48) 91) 488 04 33((+48) 91) 488 04 33
fax : ((+48) 91) 91 488 31 92
Wojska Polskiego 58/3
70-477 Szczecin
phone : 0-91 433 22 240-91 433 22 24
fax : 0-91 434 80 06

ul. Wyszyñskiego 14
70-200 Szczecin - Stare Miasto
phone : +48 91 812 23 91+48 91 812 23 91
fax : +48 91 812 23 92
ul. 1-go Maja 17
78-300 Œwidwin
phone : +48 94 365 45 49+48 94 365 45 49


ul. Tanowska 8
72-100 Police
phone : +48 91 312 77 63+48 91 312 77 63

ul. 3 Maja 8/1
70-214 Szczecin
phone : ((+48) 91) 433 54 59((+48) 91) 433 54 59


ul. Jednoœci Narodowej 14
70-445 Szczecin - Centrum
phone : +48 91 434 33 46+48 91 434 33 46
fax : +48 91 434 33 46
ul. Wybickiego 1
74-300 Myœlibórz
phone : +48 95 747 34 67+48 95 747 34 67


ul. Mariacka 6/8
71-054 Szczecin
phone : +48 91 488 2616+48 91 488 2616
fax : +48 91 433 82 90
Pl. Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
phone : +48 91 570 03 06+48 91 570 03 06


ul. Narutewicza 1/1
70-952 Szczecin
phone : ((+48) 91) 433 11 88((+48) 91) 433 11 88

ul. Pi³sudskiego 22/2
70-462 Szczecin - Centrum
phone : +48 91 489 53 93+48 91 489 53 93
fax : +48 91 431 50 23

ul. Pi³sudskiego 17
75-501 Koszalin
phone : +48 94 342 56 66+48 94 342 56 66