Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/szczecin/rodmiecie-polnoc/broadcasting-commission

Broadcasting Commission - Œródmieœcie-Pó³noc

Entries of the branch Broadcasting Commission from Œródmieœcie-Pó³noc

The list shows you all registered entries of the branch Broadcasting Commission from Œródmieœcie-Pó³noc.

4 entries found

ul. Niedzia³kowskiego 24
71-410 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone: ((+48) 91) 481 01 00((+48) 91) 481 01 00
fax: ((+48) 91) 422 26 64

Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Niedzia³kowskiego 24
71-410 Szczecin - Œródmieœcie
phone: +48 91 423 00 51+48 91 423 00 51
fax: +48 91 422 11 86
ul. Matki Teresy z Kalkuty 6
71-622 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
phone: +48 91 422 64 24+48 91 422 64 24
fax: +48 91 434 03 64

ul. Henryka Pobo¿nego 11
70-507 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 481 81 81+48 91 481 81 81
fax: +48 91 481 81 65