Printed by http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/szczecin/majowe/dentists

Dentists - Majowe

Entries of the branch Dentists from Majowe

The list shows you all registered entries of the branch Dentists from Majowe.

43 entries found - Display in city map

1 - 26 / 43
1
2
ul. Iwaszkiewicza 61/1
70-786 Szczecin - Majowe
phone: 091 464 00 64091 464 00 64

Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Traugutta 61
71-300 Szczecin - Pogodno
phone: 091 4862800091 4862800
fax: 0601707078
ul. £ubinowa 85/2
70-785 Szczecin - S³oneczne
phone: 91 46 45 710 (po 16.00); tel.k. 601 178 35891 46 45 710 (po 16.00); tel.k. 601 178 358


ul. Mickiewicza 116/1
71-140 Szczecin - Pogodno
phone: +48 91 4224694 +48 91 4224694

ul. Stargardzka 26c
72-100 Goleniów
phone: +48 918171575+48 918171575


ul. Czwartaków 3
70-774 Szczecin - Zdroje
phone: +48 91461 43 18+48 91461 43 18
fax: +48 91 461 57 81
ul. Emilii Plater 11/I
71-635 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
phone: 091 829 84 72091 829 84 72


Plac Rod³a 8
70-419 Szczecin - Centrum
phone: 091 431 54 81091 431 54 81
fax: 91 431 55 20
ul. Tyniecka 28
71-019 Szczecin - Gumieñce
phone: 091-483 44 64/608 737 373091-483 44 64/608 737 373


ul. Piastów 28a
70-326 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone: 0-91 433 10 770-91 433 10 77

ul. Boles³awa Œmia³ego 1
70-350 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone: + 48 91 484 91 80+ 48 91 484 91 80
fax: + 48 91 484 91 82

Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. Jaœminowa 4
70-773 Szczecin - Zdroje
phone: 091 432-86-13091 432-86-13


ul. Wielkopolska 25/10
70-419 Szczecin - Centrum
phone: 91 820 50 0091 820 50 00
fax: 91 820 44 00
ul. Batalionów Ch³opskich 32
75-302 Koszalin
phone: (094) 342 62 56(094) 342 62 56


ul. 5-go Lipca 11/1
70-376 Szczecin - Turzyn
phone: +48 91 485 06 56+48 91 485 06 56

al. Piastów 3/2
70-332 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone: +48 91 485 02 74+48 91 485 02 74


ul. Dworcowa 2
70-206 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 434 22 10+48 91 434 22 10

ul. Chodkiewicza 7b/1
70-344 Szczecin - Turzyn
phone: +48 91 485 07 45+48 91 485 07 45


ul. Panieñska 46
70-535 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 812 34 81+48 91 812 34 81

ul. Tkacka 57/3
70-556 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 488 18 64+48 91 488 18 64


Ul. Boh. Warszawy 11b/1
70-382 Szczecin - Turzyn
phone: 091 48 49 736091 48 49 736

ul. Reymonta 5/2
78-320 Po³czyn-Zdrój
phone: 094 366 22 74094 366 22 74


ul. Pocztowa 41a
70-356 Szczecin - Turzyn
phone: +48 91 484 40 36+48 91 484 40 36

ul. Obr. Stalingradu 22
70-406 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 433 50 40+48 91 433 50 40


ul. Mazurska 16
70-444 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 852 14 39+48 91 852 14 39

1 - 26 / 43
1
2