Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/mierzyn/catering

Catering Industries - Mierzyn

Entries of the branch Catering Industries from Mierzyn

The list shows you all registered entries of the branch Catering Industries from Mierzyn.

21 entries found - Display in city map

ul. Tytusa 14C/1
72-006 Mierzyn
phone: +48 91 311 86 79+48 91 311 86 79
fax: +48 91 431 71 71

Further hits from the region Zachodniopomorskie

Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
phone: +48 91 489 14 81+48 91 489 14 81
fax: +48 91 489 14 81
ul. Jagielloñska 71
70-365 Szczecin - Turzyn
phone: +48 91 484 15 31+48 91 484 15 31
fax: +48 91 484 05 49

ul. GnieŸnieñska 3
75-736 Koszalin
phone: 606 108 665606 108 665

ul. 1-go Maja 1/3
75-850 Koszalin
phone: +48 94 343 28 51+48 94 343 28 51


ul. Emili Gierczak 18/3
78-100 Ko³obrzeg
phone: +48 94 35 26 153+48 94 35 26 153

ul. Pomorska
72-500 Miêdzyzdroje
phone: +48 91 328 25 58+48 91 328 25 58


ul. Obroñców Stalingradu 28
71-460 Szczecin
phone: +48 501 622 640+48 501 622 640

ul. Bankowa 14
72-010 Police
phone: 0 91 317 50 940 91 317 50 94


ul. Pi³sudskiego 4
75-950 Koszalin
phone: +48 94 346 55 89+48 94 346 55 89

ul. Waryñskiego 7
75-541 Koszalin
phone: 48 94 342 87 6648 94 342 87 66
fax: 48 94 342 49 07

Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. £aziebna 1
70-557 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 434 08 19+48 91 434 08 19

ul. Okrzei 2d
78-111 Ustronie Morskie
phone: 48 509 57 22 11 48 509 57 22 11
fax: 48 94 351 11 04

Al. Wojska Polskiego 5
70-470 Szczecin - Centrum
phone: 489 34 27489 34 27


ul. Kolumba 2
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
phone: +48 91 433 40 27+48 91 433 40 27

ul. Obroñców Westerplatte 19/10
78-100 Ko³obrzeg
phone: +48 94 35 42 050+48 94 35 42 050


Al. Wojska Polskiego 11
70-470 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 433 05 67+48 91 433 05 67

ul. Wyszyñskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 812 82 99+48 91 812 82 99


ul. Goleniowska 22
70-830 Szczecin - D¹bie
phone: +48 91 469 44 99+48 91 469 44 99

Zgody
72-346 Pobierowo
phone: 503 677 477503 677 477