Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001010001/translators

Translators - Zachodniopomorskie

company overview of the region Zachodniopomorskie

This list shows all registered entries of the branch Translators from Zachodniopomorskie.

26 entries found. - Display in city map

T³umacz przysiêg³y j. niemieckiego

   
ul. Zawia 17
71-499 Szczecin - Osów
Tel.: +48 501 526 705
Fax: +48 91 43 20 595

Biuro T³umaczeñ PERFEKT

   
ul. Szczeciska 212
75-950 Koszalin
Tel.: +48 691 40 40 50


MERITUM T³umacz przysiêg³y

   
ul. Rayskiego 18/1
70-442 Szczecin - Centrum
Tel.: 091 812 82 75
Fax: 091 433 50 55

Jacek Roenig j. angielski

   
ul. Derdowskiego 30/1
71-087 Szczecin - Œwierczewo
Tel.: 091 886 20 99/500052899
Fax: 091 818 18 46

T³. przysiêg³y j. niemieckiego Nowaczek

   
Przecaw 82/7
72-005 Przec³aw
Tel.: +48 918 866 154
Fax: +48 91 88 65 751

MONICA jêzyk niemiecki

   
ul. Sikorskiego 6/16
70-323 Szczecin - Turzyn
Tel.: +48 886 61 54/501 720 616
Fax: +48 91 886 57 51

S³awomir Lenczewski T³umacz Prztsiêg³y

 
ul. Mickiewicza 141/4
71-260 Szczecin - Pogodno
Tel.: 091 48 77 847
Fax: 091 885 14 40

Further companies from region Zachodniopomorskie

Germanitas £. Kamiñski j. niemiecki

   
ul. Maczka 28/7
71-050 Szczecin - Gumieñce
Tel.: 609 449 762
Fax: 091 886 54 99

BIURO T£UMACZEÑ PRZYSIÊG£YCH UP&UP

   
ul. Bp.Domina 1/13
75-800 Koszalin
Tel.: 094-348-06-23
Fax: 094-348-06-23

KONTEKST

   
ul. Piaskowa 101
72-010 Police
Tel.: 091 3 180 180
Fax: 091 3 180 180

T³umacze Przysiêgli

   
ul. lska 30
70-434 Szczecin - Centrum
Tel.: 091 433 62 34
Fax: 091 433 62 34

BIURO T£UMACZY PRZYSIÊG£YCH

   
ul. Kaszubska 57/201
70-402 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: 091 433 61 99
Fax: 091 433 62 50

Agencja mT³umaczenia.pl

   
Wojska Polskiego 56/4
70-477 Szczecin
Tel.: 0-91 43 43 556
Fax: 0-91 43 43 556

Biuro T³umaczy Przysiêg³ych

   
Pl. Zwyciestwa 1
70-233 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: 091 433 02 35
Fax: 091 433 02 35

T³umacz przysiêg³y j. angielskiego

   
ul. Mieszka I 14/7
74-300 Myœlibórz
Tel.: 095 747 0494; 603 187 845
Fax: 095 747 0494

Dagmara. Baumert T³. j. niemieckiego

   
Przecaw 54/7
72-005 Przec³aw
Tel.: +48 602 480717
Fax: +48 91 3117 999

BIURO T£UMACZY PRZYSIÊG£YCH

   
Al. Wojska Polskiego 9/3
72-465 Szczecin
Tel.: (091) 48 88 048
Fax: (091) 48 88 048

T³umacz Przysiêg³y J. Niemieckiego

   
ul. Obywatelska 8
71-120 Szczecin - Œwierczewo
Tel.: +48 605 678 178
Fax: +48 91 452 48 49

Germanus Biuro T³umaczeñ

   
ul. 3 Maja 1
70-214 Szczecin
Tel.: +48 91 489 11 61
Fax: +48 91 489 11 61