Printed by https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001010001/tourism

Tourism - Zachodniopomorskie

Tourism and Holidays in the region Zachodniopomorskie

This list shows all registered entries of the branch Tourism from Zachodniopomorskie.

31 entries found. - Display in city map

1 - 26 / 31

MARGO

   
ul. Sportowa 3D/1
72-100 Goleniów
Tel.: 091 419 09 00
Fax: 091 418 5500

Majed

 
ul. Spacerowa 3
78-131 DŸwirzyno
Tel.: +48 94 358 54 19, 0 695 695 081


Centralny Osrodek ¯eglarstwa PZ¯ Sp. z o.o.

   
ul. Rybacka 26
72-020 Trzebie¿
Tel.: +48 91 312 82 41
Fax: +48 91 312 83 79

SAT Sp. z o.o.

   
ul. Jednoœci Narodowej 1
70-413 Szczecin - Centrum
Tel.: 091 4339253
Fax: 091 4342581

B.P. TRAVEL CENTER

 
ul. Krzywoustego 72
70-244 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: +48 91 489 35 22
Fax: +48 91 489 34 90

PJT Centrum Turystyki

 
ul. Ks. Bogusawa X 47/2
70-440 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 489 81 35
Fax: +48 91 489 81 34

Voyager Kamil Puzio

   
ul. Walki Modych 31/7
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: 00 48 94 355 47 27
Fax: 00 48 94 355 47 27

A.S. Agencja Sportowo Turystyczna

   
ul. Pisudskiego 13
70-460 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 433 49 16
Fax: +48 91 434 37 46

Trymas Pole Namiotowe Campingi Kwat. prywatne

 
ul. Graniczna 4
78-111 Ustronie Morskie
Tel.: 49 172 301 09 66
Fax: 49 403 603 210 204

Biuro Podró¿y EXODOS s.c.

 
ul. Zwycistwa 107
75-600 Koszalin
Tel.: +48 94 347 13 91
Fax: +48 94 347 68 61

Further companies from region Zachodniopomorskie

Amber Oœrodek Wczasowy

 
ul. Piastowska 39
72-344 Rewal
Tel.: +48 91 384 38 62


Dom Goœcinny

 
ul. Brylantowa 7
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 352 84 82
Fax: +48 94 352 84 82

Oœrodek Wypoczynkowy SOLARIS

 
ul. Soneczna 16
76-002 £azy
Tel.: +48 94 318 29 83
Fax: +48 94 318 29 83

P.T. Ba³tyk Karkonosze

 
Saperska 21
72-344 Rewal
Tel.: 091 38 62 820


OPTIMUS S.P.

   
ul. Wyszyskiego 14
70-200 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 488 14 92
Fax: +48 91 488 17 44

Kwatery Prywatne

   
ul. Krtka 9
78-111 Ustronie Morskie
Tel.: 094 35 15 017
Fax: 094 35 15 558

B.T.H. AMI-TOUR

 
ul. Zwycistwa 26
75-333 Koszalin
Tel.: +48 94 347 19 07


marool

   
Buniewice
72-400 Kamieñ Pomorski
Tel.: 607871127


Szneider Ireneusz

al. Wyzwolenia
71-531 Szczecin - Niebuszewo-Bolinko
Tel.: +48 91 455 34 29
Fax: +48 91 455 34 29

HORYZONT

 
ul. Armii Krajowej 23
72-415 Miêdzywodzie
Tel.: +48 91 48148 24


Biuro Us³ug Turystycznych AVA-TOUR W. Trybocka

 
ul. Myska 10
75-054 Koszalin
Tel.: +48 94 342 36 72
Fax: +48 94 346 33 51

Lotos Travel - Klub Podró¿nika

 
ul. Kaszubska 71
70-403 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 4893723
Fax: +48 91 4343734

MITTELWEST EUROPA Sp. z o.o.

   
al. Wyzwolenia 43
70-531 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 432 03 07
Fax: +48 91 433 00 33

Gospodarstwo agroturystyczne

 
Soneczna 24
72-022 Nowe Warpno
Tel.: +48 91 312 97 24


1 - 26 / 31