Ausgedruckt von https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001010000/vereine

Vereine - Zachodniopomorskie

aus der Firmenübersicht der Region Zachodniopomorskie

Diese Liste zeigt Ihnen alle bei city-map registrierten Einträge der Branche Vereine aus Zachodniopomorskie.

7 Einträge gefunden. - Einträge im Stadtplan anzeigen

Bodaikan Klub Karate

ul. Malczewskiego 10-12
71-616 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: +48 91 423 69 12
Fax: Tel 605 619 408

Rodzinny Kompleks Fitness

ul. Jagielloñska 67/68
70-382 Szczecin - Turzyn
Tel.: +48 91 485 00 35
Fax: +48 91 485 00 35

Lions Club Szczecin Jantar Association

127
70-904 Szczecin - Pogodno
Tel.: +48 91 422 00 49
Fax: +48 91 422 42 20

Zak³ad Dzia³alnoœci Gospodarczej

ul. Trzebiatowska 9
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 35 44 415
Fax: +48 94 35 44 415

Amber Baltic. Klub golfowy

ul. Ba³tycka 13
72-514 Ko³czewo
Tel.: +48 91 326 51 10


Ko³o Gospodyñ Wiejskich

Wierzchowo 76a
76-010 ¯ydowo
Tel.: +48 94 316 88 11