Ausgedruckt von https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001010000/notare

Notare - Zachodniopomorskie

aus der Firmenübersicht der Region Zachodniopomorskie

Diese Liste zeigt Ihnen alle bei city-map registrierten Einträge der Branche Notare aus Zachodniopomorskie.

28 Einträge gefunden. - Einträge im Stadtplan anzeigen

1 - 26 / 28

Katarzyna Korzyniewska Kancelaria Notarialna

 
ul. Jagielloska 86/5
70-437 Szczecin - Centrum
Tel.: 91 43 44 172
Fax: 91 43 44 172

Notariusz Agnieszka Nowak

 
W. Reymonta nr 80/2
71-276 Szczecin - Pogodno
Tel.: 91 82 00 900
Fax: 91 82 00 900

Sobolewska, Joanna

ul. Narutewicza 1/1
70-952 Szczecin
Tel.: ((+48) 91) 433 11 88


Kuniewicz, Dobros³awa

ul. 3 Maja 8/1
70-214 Szczecin
Tel.: ((+48) 91) 433 54 59


Peszko, Dorota

ul. Boh. Getta Warszawskiego 7
70-302 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: ((+48) 91) 488 04 33
Fax: ((+48) 91) 91 488 31 92

KANCELARIA NOTARIALNA K. TOMCZAK

   
ul. Wyszyskiego 14
70-200 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 812 23 91
Fax: +48 91 812 23 92

Weitere Firmen aus der Region Zachodniopomorskie

Zarecka, Jolanta

ul. Malczewskiego 9a/3
71-616 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: ((+48) 91) 422 86 48


Sobecka Barbara Kancelaria Notarialna

 
ul. Jednoci Narodowej 14
70-445 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 434 33 46
Fax: +48 91 434 33 46

Poæwiardowska, Hanna

ul. Pocztowa 8
70-360 Szczecin - Turzyn
Tel.: ((+48) 91) 484 33 01


Kancelaria Notarialna Dorota Szuman-Krzych

   
ul. Struga 6
70-777 Szczecin - S³oneczne
Tel.: 091 464 35 36
Fax: 091 464 44 33

Kancelaria Notarialna, Heliñski Kazimierz

   
ul. Mariacka 6/8
71-054 Szczecin
Tel.: +48 91 488 2616
Fax: +48 91 433 82 90

KANCELARIA NOTARIALNA Lech Zagozda

 
ul. Pisudskiego 22/2
70-462 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 489 53 93
Fax: +48 91 431 50 23

Milczanowska, S³awomira

 
ul. Bohaterw Warszawy 34/35
70-340 Szczecin - Turzyn
Tel.: 091 484 16 36
Fax: 091 484 31 88

Jerzy Jankowski Notariusz

   
Wojska Polskiego 58/3
70-477 Szczecin
Tel.: 0-91 433 22 24
Fax: 0-91 434 80 06

Osiñski, Grzegorz - Notariusz

ul. Tanowska 8
72-100 Police
Tel.: +48 91 312 77 63


NOTARIUSZ Barbara Kubek

 
ul. Pisudskiego 17
75-501 Koszalin
Tel.: +48 94 342 56 66


Deleszyñska Zofia

 
ul. Jednoci Narodowej 17
70-445 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 484 23 89
Fax: +48 91 487 46 58

Mikolajczyk, Mazena

ul. Wyszyskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: ((+48) 91) 488 01 08


1 - 26 / 28