Ausgedruckt von https://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100004/ustronie-morskie/gastronomie

Gastronomie - Ustronie Morskie

Einträge der Branche Gastronomie im Ort Ustronie Morskie

Diese Liste zeigt Ihnen alle bei city-map registrierten Einträge der Branche Gastronomie aus dem Ort Ustronie Morskie.

21 Einträge gefunden - Einträge im Stadtplan anzeigen

ul. Okrzei 2d
78-111 Ustronie Morskie
Tel.: 48 509 57 22 11 48 509 57 22 11
Fax: 48 94 351 11 04

Weitere Treffer aus der Region Zachodniopomorskie

ul. GnieŸnieñska 3
75-736 Koszalin
Tel.: 606 108 665606 108 665

Al. Wojska Polskiego 63
70-476 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: +48 91 489 14 81+48 91 489 14 81
Fax: +48 91 489 14 81

ul. Jagielloñska 71
70-365 Szczecin - Turzyn
Tel.: +48 91 484 15 31+48 91 484 15 31
Fax: +48 91 484 05 49
ul. Obroñców Stalingradu 28
71-460 Szczecin
Tel.: +48 501 622 640+48 501 622 640


Al. Wojska Polskiego 11
70-470 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 433 05 67+48 91 433 05 67

ul. Goleniowska 22
70-830 Szczecin - D¹bie
Tel.: +48 91 469 44 99+48 91 469 44 99


ul. Obroñców Westerplatte 19/10
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 35 42 050+48 94 35 42 050

Zgody
72-346 Pobierowo
Tel.: 503 677 477503 677 477


ul. Kolumba 2
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 433 40 27+48 91 433 40 27

ul. £aziebna 1
70-557 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 434 08 19+48 91 434 08 19


Weitere Treffer aus der Region Zachodniopomorskie

ul. Wyszyñskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 812 82 99+48 91 812 82 99

ul. Waryñskiego 7
75-541 Koszalin
Tel.: 48 94 342 87 6648 94 342 87 66
Fax: 48 94 342 49 07

Al. Wojska Polskiego 5
70-470 Szczecin - Centrum
Tel.: 489 34 27489 34 27

ul. Tytusa 14C/1
72-006 Mierzyn
Tel.: +48 91 311 86 79+48 91 311 86 79
Fax: +48 91 431 71 71

ul. Bankowa 14
72-010 Police
Tel.: 0 91 317 50 940 91 317 50 94

ul. Pi³sudskiego 4
75-950 Koszalin
Tel.: +48 94 346 55 89+48 94 346 55 89


ul. Emili Gierczak 18/3
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 35 26 153+48 94 35 26 153

ul. Pomorska
72-500 Miêdzyzdroje
Tel.: +48 91 328 25 58+48 91 328 25 58


ul. 1-go Maja 1/3
75-850 Koszalin
Tel.: +48 94 343 28 51+48 94 343 28 51