Ausgedruckt von http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100004/szczecin/computer

Computer - Szczecin

PC im Ort Szczecin

Diese Liste zeigt Ihnen alle bei city-map registrierten Einträge der Branche Computer aus dem Ort Szczecin.

57 Einträge gefunden

1 - 26 / 57
1
2
3
al. Powstañców Wielkopolskich 33
70-111 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 483 76 08+48 91 483 76 08
Fax: +48 91 483 76 11
ul. Krzywoustego 3
70-245 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: +48 91 434 37 28+48 91 434 37 28
Fax: +48 91 434 37 28

ul. Krzywoustego 50
70-317 Szczecin - Turzyn
Tel.: +48 91 484 02 60+48 91 484 02 60
Fax: +48 91 484 02 60
ul. Szarotki 3
71-604 Szczecin - Drzetowo-Grabowo
Tel.: 091 42 11 001091 42 11 001
Fax: 091 42 11 018

ul. Podolska 4
71-743 Szczecin - Bukowo
Tel.: +48 91 424 32 90+48 91 424 32 90
Fax: +48 91 424 32 99
al. Boh. Warszawy 55
71-070 Szczecin - Turzyn
Tel.: 722 947 353722 947 353


ul. Obr. Stalingradu 12
70-407 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 488 18 20+48 91 488 18 20
Fax: +48 91 489 42 58
ul. Smolañska 3
70-026 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 67 92+48 91 482 67 92
Fax: +48 91 485 37 51

ul. Strzelecka 30-31
70-381 Szczecin
Tel.: +48 91 434 38 76+48 91 434 38 76
Fax: +48 91 433 71 51
ul. Szczawiowa 58/57
70-010 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 483 72 65+48 91 483 72 65
Fax: +48 91 421 49 19

ul. Bogus³awa 20a
70-246 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: 793297299793297299
Fax: 914337875
ul. Jagielloñska 17
70-362 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: +48 91 434 62 98+48 91 434 62 98
Fax: +48 91 434 62 98

ul. Kostki Napierskiego 51
70-783 Szczecin - S³oneczne
Tel.: +48 91 464 35 08+48 91 464 35 08

ul. Starkiewicza 1a
70-012 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 63+48 91 482 63
Fax: +48 91 482 15 98

ul.Chopina 35
71-746 Szczecin - ¯elechowa
Tel.: 0507 198-8780507 198-878

ul. Krzywoustego 56/2
70-315 Szczecin - Turzyn
Tel.: +48 91 484 16 44+48 91 484 16 44
Fax: +48 91 484 16 44

ul. Wyszyñskiego 14
70-201 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: 091 488 12 84091 488 12 84
Fax: 091 488 12 84
ul. Witkiewicza 49/U-18
71-125 Szczecin - Œwierczewo
Tel.: +48 91 812 66 86+48 91 812 66 86
Fax: +48 91 812 66 86

al. Piastów 69
70-332 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: (091) 431 01 75(091) 431 01 75

ul. Boles³awa Œmia³ego 47
70-350 Szczecin - Turzyn
Tel.: +48 91 484 39 30+48 91 484 39 30


al. Powstañców Wielkopolskich 29
70-111 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 57 33+48 91 482 57 33
Fax: +48 91 57 33
ul. Klemensiewicza 4-10
70-028 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 48 58+48 91 482 48 58
Fax: +48 91 482 80 12

ul. Krzywoustego 69
70-251 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: +48 91 464 63 56+48 91 464 63 56
Fax: +48 91 464 63 56
ul. Kolumba 86
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 489 34 73+48 91 489 34 73
Fax: +48 91 431 88 65

al. Piastów 24A
71-064 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 448 46 00+48 91 448 46 00
Fax: +48 91 433 39 03
ul. Tartaczna 7a/5
70-893 Szczecin - P³onia-Œmierdnica
Tel.: +48 502 666 739+48 502 666 739


1 - 26 / 57
1
2
3