Ausgedruckt von http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100004/szczecin/autoreparaturen

Autoreparaturen - Szczecin

Kfz-Werkstätten und Autowerkstätten im Ort Szczecin

Diese Liste zeigt Ihnen alle bei city-map registrierten Einträge der Branche Autoreparaturen aus dem Ort Szczecin.

59 Einträge gefunden - Einträge im Stadtplan anzeigen

1 - 26 / 59
1
2
3
ul. Szczêœliwa 2
71-742 Szczecin - Bukowo
Tel.: 091 421 99 92/500703088091 421 99 92/500703088
Fax: 091 421 99 92
ul. Wernyhory 15
71-241 Szczecin - Zawadzkiego-Klonowica
Tel.: +48 0 91 433 23 40+48 0 91 433 23 40


ul. Mieszka l 80
71-011 Szczecin - Pomorzany
Tel.: 508613414508613414

ul. Szlamowa 5A
70-746 Szczecin - Podjuchy
Tel.: +48882029292+48882029292


ul. Janickiego 33
71-270 Szczecin
Tel.: 531 88 88 02531 88 88 02

ul. Janickiego 33
71-270 Szczecin
Tel.: 531 88 88 02531 88 88 02


ul. Mieszka l 80
71-011 Szczecin - Pomorzany
Tel.: 508 613 414508 613 414

ul. Mieszka I 19
71-007 Szczecin
Tel.: +48 91 482 30 13+48 91 482 30 13
Fax: +48 91 482 30 13

ul. Mieszka I-go 63/64
71-011 Szczecin - Gumieñce
Tel.: 507 025 908507 025 908

ul. Piskorskiego 20
70-809 Szczecin - S³oneczne
Tel.: 091 464 55 95091 464 55 95
Fax: 091 464 55 95

ul. D¹browskiego 38/40
70-100 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 69 54 w. 331+48 91 483 69 54 w. 331

ul. Harnasiów 55
71-018 Szczecin - Gumieñce
Tel.: +48 91 483 56 88+48 91 483 56 88


ul. Kolumba 41
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: + 48 91 431 87 07+ 48 91 431 87 07
Fax: + 48 91 431 87 08
ul. Bandurskiego 36
71-685 Szczecin - ¯elechowa
Tel.: 0 91 852 39 070 91 852 39 07


ul. Pyrzycka 34a
70-892 Szczecin
Tel.: 501-367-320501-367-320

Ul. Wernychory 17
71-240 Szczecin - Pogodno
Tel.: +48 91 485 81 60+48 91 485 81 60


ul. Gdañska 16
70-661 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: Kom. 607 662 237Kom. 607 662 237
Fax: Tel. 091 462 41 54

ul. Madaliñskiego 8
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 63 00+48 91 483 63 00
Fax: +48 91 483 63 00
ul. £ukasiñskiego 94
71-215 Szczecin - Pogodno
Tel.: 091 433 10 80 091 433 10 80
Fax: 091 433 10 80


ul. Tama Pomorzañska 13a
70-030 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 489 86 20+48 91 489 86 20
Fax: +48 91 489 86 21
ul. Madaliñskiego 9
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 60 56+48 91 483 60 56


ul. D¹browskiego 17
70-100 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 69 17+48 91 483 69 17

ul. Rostocka 12
71-771 Szczecin - Warszewo
Tel.: +48 91 455 76 63+48 91 455 76 63


1 - 26 / 59
1
2
3