Ausgedruckt von http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100004/szczecin/autoreparaturen

Autoreparaturen - Szczecin

Kfz-Werkstätten und Autowerkstätten im Ort Szczecin

Diese Liste zeigt Ihnen alle bei city-map registrierten Einträge der Branche Autoreparaturen aus dem Ort Szczecin.

59 Einträge gefunden - Einträge im Stadtplan anzeigen

1 - 26 / 59
1
2
3
ul. Mieszka l 80
71-011 Szczecin - Pomorzany
Tel.: 508613414508613414

ul. Mieszka I 19
71-007 Szczecin
Tel.: +48 91 482 30 13+48 91 482 30 13
Fax: +48 91 482 30 13

ul. Wernyhory 15
71-241 Szczecin - Zawadzkiego-Klonowica
Tel.: +48 0 91 433 23 40+48 0 91 433 23 40

ul. Janickiego 33
71-270 Szczecin
Tel.: 531 88 88 02531 88 88 02


ul. Janickiego 33
71-270 Szczecin
Tel.: 531 88 88 02531 88 88 02

ul. Mieszka I-go 63/64
71-011 Szczecin - Gumieñce
Tel.: 507 025 908507 025 908


ul. Szczêœliwa 2
71-742 Szczecin - Bukowo
Tel.: 091 421 99 92/500703088091 421 99 92/500703088
Fax: 091 421 99 92
ul. Mieszka l 80
71-011 Szczecin - Pomorzany
Tel.: 508 613 414508 613 414


ul. Szlamowa 5A
70-746 Szczecin - Podjuchy
Tel.: +48882029292+48882029292

ul. Piskorskiego 20
70-809 Szczecin - S³oneczne
Tel.: 091 464 55 95091 464 55 95
Fax: 091 464 55 95

ul. Madaliñskiego 8
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 63 00+48 91 483 63 00
Fax: +48 91 483 63 00
ul. Janickiego 33
71-270 Szczecin - Pogodno
Tel.: 792571300792571300


ul. Grójecka 4
70-800 Szczecin - D¹bie
Tel.: +48 91 461 49 79+48 91 461 49 79

ul. Bia³owieska 2
71-010 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 814 60 62 +48 91 814 60 62


ul. D¹browskiego 17
70-100 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 69 17+48 91 483 69 17

ul. Harnasiów 55
71-018 Szczecin - Gumieñce
Tel.: +48 91 483 56 88+48 91 483 56 88


ul. Pyrzycka 34a
70-892 Szczecin
Tel.: 501-367-320501-367-320

ul. Szeroka 56
71-211 Szczecin - Krzekowo-Bezrzecze
Tel.: 501 570 937501 570 937


ul. D¹browskiego 38/40
70-100 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 69 54 w. 331+48 91 483 69 54 w. 331

ul. Rostocka 12
71-771 Szczecin - Warszewo
Tel.: +48 91 455 76 63+48 91 455 76 63


ul. Klonowica 14
71-244 Szczecin - Zawadzkiego-Klonowica
Tel.: +48 91 439 22 48+48 91 439 22 48


ul. £ukasiñskiego 94
71-215 Szczecin - Pogodno
Tel.: 091 433 10 80 091 433 10 80
Fax: 091 433 10 80

ul. Bandurskiego 36
71-685 Szczecin - ¯elechowa
Tel.: 0 91 852 39 070 91 852 39 07

ul. Gdañska 16
70-661 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: Kom. 607 662 237Kom. 607 662 237
Fax: Tel. 091 462 41 54

1 - 26 / 59
1
2
3