Udprintet af http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100003/szczecin/pomorzany/elektronik

Elektronik - Pomorzany

Visninger under branche Elektronik i Pomorzany by

Denne liste viser Dem alle ind til nu registrerede virksomheder under branchen "Elektronik" i "Pomorzany".

11 registreringer fundet

al. Powstañców Wielkopolskich 29
70-111 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 482 64 86+48 91 482 64 86
Fax: +48 91 482 04 41
ul. Budziszyñska 34
70-023 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 482 08 10+48 91 482 08 10
Fax: +48 91 482 08 10

Yderligere træffere fra område Zachodniopomorskie

ul. Mazowiecka 14
70-526 Szczecin - Centrum
Tlf.: +48 91 433 06 76+48 91 433 06 76
Fax: +48 91 433 06 76
ul. M. D¹browskiej 28/8
70-785 Szczecin - S³oneczne
Tlf.: 501-631-885501-631-885


ul. Krzywa 53
71-027 Szczecin - Gumieñce
Tlf.: 05011657510501165751

ul. Niepodleg³oœci 16
70-412 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: +48 91 488 30 27+48 91 488 30 27
Fax: +48 91 34 59 24

ul. Kolumba 86/89
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 433 01 97+48 91 433 01 97
Fax: +48 91 489 20 51
ul. Mazowiecka 14
70-526 Szczecin - Centrum
Tlf.: + 48 91 485 18 18+ 48 91 485 18 18
Fax: + 48 91 485 18 17

ul. Wawrzyniaka 6e
70-392 Szczecin
Tlf.: +48 91 422 87 88+48 91 422 87 88
Fax: +48 91 422 87 88
ul. Boles³awa Œmia³ego 4 (wej. od 5-tego lipca)
70-350 Szczecin - Turzyn
Tlf.: +48 91 484 49 60+48 91 484 49 60
Fax: +48 91 484 79 28

ul. Bronowicka 4
71-012 Szczecin - Gumieñce
Tlf.: +48 91 435 79 08+48 91 435 79 08