Udprintet af http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100003/mierzyn/informationsteknologier

Informationsteknologier - Mierzyn

Visninger under branche Informationsteknologier i Mierzyn by

Denne liste viser Dem alle ind til nu registrerede virksomheder under branchen "Informationsteknologier" i "Mierzyn".

23 registreringer fundet

ul. Kolumba 86-89
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 489 20 50+48 91 489 20 50
Fax: +48 91 433 60 53
ul. Kolejowa 2/4
72-510 Wolin
Tlf.: 501 544 273501 544 273


ul. Modra 9A
71-220 Szczecin - Krzekowo-Bezrzecze
Tlf.: +48 91 432 80 40+48 91 432 80 40
Fax: +48 91 432 80 44
ul. Lechonia 12/2
73-110 Stargard Szczeciñski
Tlf.: 0 69 559 55 050 69 559 55 05


ul. Mariacka 6-8
70-546 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: +48 91 812 39 67+48 91 812 39 67
Fax: +48 91 812 39 67
Rynek Sienny 4b
70-542 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: 0 91-813-68-130 91-813-68-13
Fax: 0 91- 813-68-20

ul. Kurza Stopka 5
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: +48 91 8146580+48 91 8146580

al. Wojska Polskiego 40
70-475 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tlf.: +48 91 428-13-15+48 91 428-13-15
Fax: +48 91 428-13-17

ul.Szkolna 16/8
74-100 ¯abnica
Tlf.: 665208338665208338

ul. Jana Paw³a II 12
74-200 Pyrzyce
Tlf.: 888 355 829888 355 829
Fax: 0 91 882 13 88

Andre visninger fra Zachodniopomorskie området

ul. Tama Pomorzañska 26
70-030 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 482 21 37+48 91 482 21 37
Fax: +48 91 431 87 62
ul. Madaliñskiego 9
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 483 66 30+48 91 483 66 30


ul. Madaliñskiego 8
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tlf.: +48 91 482 68 62+48 91 482 68 62

ul. Soko³owskiego 13-17/6
70-880 Szczecin - Wielgowo-S³awociesze
Tlf.: +48 509 246 580+48 509 246 580


ul. M³yñska 52a/3
75-423 Koszalin
Tlf.: +48 94 345 42 02+48 94 345 42 02

ul. Gdañska 15 a
70-661 Szczecin - Miêdzyodrze
Tlf.: ((+48) 91) 812 13 12((+48) 91) 812 13 12
Fax: ((+48) 91) 462 50 52

ul. Jasna 2
70-777 Szczecin - S³oneczne
Tlf.: +48 603 659 077+48 603 659 077

ul. Osiek 1/3
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tlf.: ((+48) 91) 432 22 00((+48) 91) 432 22 00
Fax: ((+48) 91) 432 22 01

ul. Klasztorna 1
74-300 Myœlibórz
Tlf.: +48 95 747 44 38+48 95 747 44 38

ul. Kolumba 60
70-035 Szczecin - Pomorzany
Tlf.: +48 91 489 80 00+48 91 489 80 00
Fax: +48 91 488 41 66

ul. Przybyszewskiego 27
71-277 Szczecin - Pogodno
Tlf.: ((+48) 91) 487 77 02((+48) 91) 487 77 02
Fax: ((+48) 91) 487 77 02
Plac Rod³a 8
70-419 Szczecin - Centrum
Tlf.: +48 91 359 46 31+48 91 359 46 31


ul. D¹browskiego 1
74-200 Pyrzyce
Tlf.: +48 91 579 08 61+48 91 579 08 61