geprint van http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100002/szczecin/plonia-mierdnica/hotels

Hotels - P³onia-Œmierdnica

Vermeldingen uit de branche Hotels uit de plaats P³onia-Œmierdnica

Dit is een overzicht van alle vermeldingen met als branche Hotels uit de plaats P³onia-Œmierdnica.

75 Vermeldingen gevonden

1 - 26 / 75
1
2
3
ul. Uczniowska 3
70-893 Szczecin - P³onia-Œmierdnica
Tel.: +48 91 462 12 21+48 91 462 12 21
Fax: +48 91 462 15 79
ul. Deszczowa 4
70-893 Szczecin - P³onia-Œmierdnica
Tel.: +48 608 516 427+48 608 516 427


Meer treffers uit de regio Zachodniopomorskie

ul. Narutowicza 17 b
70-240 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 433 34 28+48 91 433 34 28
Fax: +48 91 433 34 28
ul. Gdyñska 28
72-600 Œwinoujœcie
Tel.: +48 91 321 24 91+48 91 321 24 91
Fax: +48 91 321 24 91

ul. Spichrzowa 2
73-110 Stargard Szczeciñski
Tel.: +48 91 577 22 23+48 91 577 22 23
Fax: +48 91 577 65 62
al. Wojska Polskiego 75
70-481 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: +48 91 424 35 32+48 91 424 35 32
Fax: +48 91 422 10 96

Rynek Sienny 1-3
70-542 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 812 14 04+48 91 812 14 04
Fax: +48 91 814 38 99
ul. Rydla 92
70-783 Szczecin - S³oneczne
Tel.: +48 91 431 34 60+48 91 431 34 60
Fax: +48 91 431 34 61

ul. 3 Maja 31
70-215 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 48 01 400+48 91 48 01 400
Fax: +48 91 48 01 444
ul. Dworcowa 16
70-205 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: 091 4801 800091 4801 800
Fax: 091 4801 888

ul. Smolañska 3
70-026 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 20 12+48 91 482 20 12
Fax: +48 91 482 14 33
ul. Piesza 11
70-663 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: +48 91 462 31 37+48 91 462 31 37
Fax: +48 91 480 81 11

Nog meer resultaten uit de regio Zachodniopomorskie

ul. Poprzeczna 4
72-500 Miêdzyzdroje
Tel.: +48 91 328 28 02+48 91 328 28 02
Fax: +48 91 327 89 93
ul. Lipowa 8
74-300 Myœlibórz
Tel.: +48 0 95 747 02 71+48 0 95 747 02 71
Fax: +48 0 95 747 02 71

ul. Darlowska 10
76-156 Dar³owo
Tel.: +48 94 314 81 24+48 94 314 81 24
Fax: +48 94 314 81 35
ul. Kamieñska 11b
72-420 Dziwnówek
Tel.: 091 8846044091 8846044


ul. Potulicka 2a
70-230 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 814 66 01-9+48 91 814 66 01-9
Fax: +48 91 488 81 64
ul. Orle 16
78-650 Miros³awiec
Tel.: 067 259 50 63067 259 50 63
Fax: 067 259 50 63

Koszewko 20
73-102 Koszewko
Tel.: 091 561 61 09091 561 61 09
Fax: 091 561 61 09
ul. Wyszyñskiego 30
70-203 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 481 77 00+48 91 481 77 00
Fax: +48 91 481 77 01

ul. Romera 10
71-246 Szczecin - Zawadzkiego-Klonowica
Tel.: +48 91 439 42 31+48 91 439 42 31
Fax: +48 91 439 29 70
ul. Ma³opolska 23
72-465 Szczecin
Tel.: +48 91 433 05 00+48 91 433 05 00
Fax: +48 91 484 97 43

ul. Monte Cassino 3
72-600 Œwinoujœcie
Tel.: +48 0 91 321 44 03+48 0 91 321 44 03
Fax: +48 0 91 321 44 03
ul. Koszaliñska 13
78-125 Rymañ
Tel.: +48 94 35 83 278+48 94 35 83 278
Fax: +48 94 35 83 278

ul. Dworcowa 10
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: +48 94 352 82 11+48 94 352 82 11
Fax: +48 94 352 44 78
ul. Portowa 28
72-020 Trzebie¿
Tel.: +48 91 312 82 53+48 91 312 82 53
Fax: +48 91 312 80 82

1 - 26 / 75
1
2
3