geprint van http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100002/szczecin/miedzyodrze/ict

ICT - Miêdzyodrze

Vermeldingen uit de branche ICT uit de plaats Miêdzyodrze

Dit is een overzicht van alle vermeldingen met als branche ICT uit de plaats Miêdzyodrze.

23 Vermeldingen gevonden

ul. Gdañska 15 a
70-661 Szczecin - Miêdzyodrze
Tel.: ((+48) 91) 812 13 12((+48) 91) 812 13 12
Fax: ((+48) 91) 462 50 52

Meer treffers uit de regio Zachodniopomorskie

Rynek Sienny 4b
70-542 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: 0 91-813-68-130 91-813-68-13
Fax: 0 91- 813-68-20
ul. Lechonia 12/2
73-110 Stargard Szczeciñski
Tel.: 0 69 559 55 050 69 559 55 05


ul. Jana Paw³a II 12
74-200 Pyrzyce
Tel.: 888 355 829888 355 829
Fax: 0 91 882 13 88
ul. Modra 9A
71-220 Szczecin - Krzekowo-Bezrzecze
Tel.: +48 91 432 80 40+48 91 432 80 40
Fax: +48 91 432 80 44

ul. Kolejowa 2/4
72-510 Wolin
Tel.: 501 544 273501 544 273

ul. Kolumba 86-89
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 489 20 50+48 91 489 20 50
Fax: +48 91 433 60 53

al. Wojska Polskiego 40
70-475 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
Tel.: +48 91 428-13-15+48 91 428-13-15
Fax: +48 91 428-13-17
ul. Mariacka 6-8
70-546 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 812 39 67+48 91 812 39 67
Fax: +48 91 812 39 67

ul. Kurza Stopka 5
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: +48 91 8146580+48 91 8146580

ul.Szkolna 16/8
74-100 ¯abnica
Tel.: 665208338665208338


Nog meer resultaten uit de regio Zachodniopomorskie

ul. Madaliñskiego 9
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 483 66 30+48 91 483 66 30

ul. Soko³owskiego 13-17/6
70-880 Szczecin - Wielgowo-S³awociesze
Tel.: +48 509 246 580+48 509 246 580


ul. Tama Pomorzañska 26
70-030 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 482 21 37+48 91 482 21 37
Fax: +48 91 431 87 62
ul. M³yñska 52a/3
75-423 Koszalin
Tel.: +48 94 345 42 02+48 94 345 42 02


ul. D¹browskiego 1
74-200 Pyrzyce
Tel.: +48 91 579 08 61+48 91 579 08 61

ul. Przybyszewskiego 27
71-277 Szczecin - Pogodno
Tel.: ((+48) 91) 487 77 02((+48) 91) 487 77 02
Fax: ((+48) 91) 487 77 02

ul. Jasna 2
70-777 Szczecin - S³oneczne
Tel.: +48 603 659 077+48 603 659 077

ul. Klasztorna 1
74-300 Myœlibórz
Tel.: +48 95 747 44 38+48 95 747 44 38


ul. Kolumba 60
70-035 Szczecin - Pomorzany
Tel.: +48 91 489 80 00+48 91 489 80 00
Fax: +48 91 488 41 66
Plac Rod³a 8
70-419 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 359 46 31+48 91 359 46 31


ul. Osiek 1/3
70-535 Szczecin - Stare Miasto
Tel.: ((+48) 91) 432 22 00((+48) 91) 432 22 00
Fax: ((+48) 91) 432 22 01
ul. Madaliñskiego 8
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 482 68 62+48 91 482 68 62