geprint van http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100002/koszalin/architectenbureaus

Architectenbureaus - Koszalin

Vermeldingen uit de branche Architectenbureaus uit de plaats Koszalin

Dit is een overzicht van alle vermeldingen met als branche Architectenbureaus uit de plaats Koszalin.

42 Vermeldingen gevonden

1 - 26 / 42
1
2
ul. Pi³sudskiego 56
75-525 Koszalin
Tel.: +48 94 348 00 78+48 94 348 00 78
Fax: +48 94 348 00 78

Meer treffers uit de regio Zachodniopomorskie

ul. Sowiñskiego 24
70-237 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: 603 928 811603 928 811
Fax: 091 431 99 26
ul. Gorkiego 21/2
70-390 Szczecin - Pogodno
Tel.: 091 486 04 36091 486 04 36
Fax: 091 486 04 36

ul. Gie³dowa 10/4
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: 510-857-487510-857-487

ul. Smolañska 3/102
70-026 Szczecin - Pomorzany
Tel.: 091 812 82 74091 812 82 74
Fax: 091 812 82 74

ul. Marmurowa 10/1
70-747 Szczecin - Podjuchy
Tel.: 501524728501524728

ul. Mickiewicza 130B/U1
71-147 Szczecin
Tel.: 91 485376091 4853760
Fax: 91 4853760

ul. Czerwona 9/9
70-781 Szczecin - Bukowo
Tel.: 0-509-815-7730-509-815-773
Fax: 091-820-24-22

ul. Królewicza Kazimierza 2i/3
71-552 Szczecin - Œródmieœcie
Tel.: 601887496601887496
Fax: 91 464 01 46
ul. Partyzantów 2
70-222 Szczecin - Nowe Miasto
Tel.: +48 91 81 37 541+48 91 81 37 541
Fax: +48 91 81 37 542

Nog meer resultaten uit de regio Zachodniopomorskie

ul. Garncarska 5
70-377 Szczecin - Turzyn
Tel.: 91 880 38 9391 880 38 93
Fax: 91 880 38 93

ul. Pi³sudskiego 31/15
70-461 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 608 42 42 09+48 608 42 42 09

ul. Konopnickiej 8
71-150 Szczecin - Pogodno
Tel.: +48 91 486 21 77+48 91 486 21 77


ul. Odzie¿owa 12c/1
71-502 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: +48 91 422 68 30+48 91 422 68 30
Fax: +48 91 422 68 30
ul. Welecka 1 g
72-006 Szczecin - Mierzyn
Tel.: 663 910 280663 910 280
Fax: 91 885 33 48

ul. Hrubieszowska 55/4
71-047 Szczecin - Gumieñce
Tel.: 691404102691404102

ul. Jednoœci Narodowej 28/7
70-454 Szczecin - Centrum
Tel.: +48 91 424 04 39+48 91 424 04 39
Fax: +48 91 424 04 40

ul. Portowa 11
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: 602 193 535602 193 535
Fax: 0 94 352 25 29
ul. Przyjació³ ¯o³nierza 18/10
71-670 Szczecin - Niebuszewo
Tel.: 091 4558 117091 4558 117
Fax: 091 4558 117

ul. Cicha 7a/a
78-100 Ko³obrzeg
Tel.: 094-35-205-23094-35-205-23

ul. £ukasiñskiego 42d/3
71-215 Szczecin - Pogodno
Tel.: 091 432 37 55091 432 37 55
Fax: 091 432 37 55

ul. Reduty Ordona 10B
71-202 Szczecin - Pogodno
Tel.: +48 91 485 81 67+48 91 485 81 67
Fax: +48 91 485 81 67
ul. Wszystkich Œwiêtych 53/1
71-457 Szczecin - Arkoñskie-Niemierzyn
Tel.: 091-454 179091-454 179
Fax: 091-454 11 79

ul. Herbowa 16/2
71-427 Szczecin - Œródmieœcie-Pó³noc
Tel.: (091) 422 20 06(091) 422 20 06
Fax: (091) 422 20 06
1 - 26 / 42
1
2