Printed by http://zachodniopomorskie.city-map.pl/city/db/505001100001/szczecin/nowe-miasto/information-technologies

Information Technologies - Nowe Miasto

Entries of the branch Information Technologies from Nowe Miasto

The list shows you all registered entries of the branch Information Technologies from Nowe Miasto.

24 entries found

ul. Kolumba 86-89
70-035 Szczecin - Nowe Miasto
phone: +48 91 489 20 50+48 91 489 20 50
fax: +48 91 433 60 53
ul. Madaliñskiego 8
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
phone: +48 91 482 68 62+48 91 482 68 62


ul. Madaliñskiego 9
70-101 Szczecin - Nowe Miasto
phone: +48 91 483 66 30+48 91 483 66 30

Further hits from the region Zachodniopomorskie

ul. Mariacka 6-8
70-546 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 812 39 67+48 91 812 39 67
fax: +48 91 812 39 67
al. Wojska Polskiego 40
70-475 Szczecin - Œródmieœcie-Zachód
phone: +48 91 428-13-15+48 91 428-13-15
fax: +48 91 428-13-17

ul. Jana Paw³a II 12
74-200 Pyrzyce
phone: 888 355 829888 355 829
fax: 0 91 882 13 88
ul.Szkolna 16/8
74-100 ¯abnica
phone: 665208338665208338


ul. Lechonia 12/2
73-110 Stargard Szczeciñski
phone: 0 69 559 55 050 69 559 55 05

ul. Modra 9A
71-220 Szczecin - Krzekowo-Bezrzecze
phone: +48 91 432 80 40+48 91 432 80 40
fax: +48 91 432 80 44

ul. Kolejowa 2/4
72-510 Wolin
phone: 501 544 273501 544 273

ul. Kurza Stopka 5
70-535 Szczecin - Stare Miasto
phone: +48 91 8146580+48 91 8146580


Rynek Sienny 4b
70-542 Szczecin - Stare Miasto
phone: 0 91-813-68-130 91-813-68-13
fax: 0 91- 813-68-20
ul. Akacjowa 5
72-006 Mierzyn
phone: 513 050 010; 513 122 592513 050 010; 513 122 592
fax: (091) 880 35 34

Further companies from region Zachodniopomorskie

ul. Osiek 1/3
70-535 Szczecin - Stare Miasto
phone: ((+48) 91) 432 22 00((+48) 91) 432 22 00
fax: ((+48) 91) 432 22 01
ul. Przybyszewskiego 27
71-277 Szczecin - Pogodno
phone: ((+48) 91) 487 77 02((+48) 91) 487 77 02
fax: ((+48) 91) 487 77 02

ul. M³yñska 52a/3
75-423 Koszalin
phone: +48 94 345 42 02+48 94 345 42 02

ul. Kolumba 60
70-035 Szczecin - Pomorzany
phone: +48 91 489 80 00+48 91 489 80 00
fax: +48 91 488 41 66

ul. Soko³owskiego 13-17/6
70-880 Szczecin - Wielgowo-S³awociesze
phone: +48 509 246 580+48 509 246 580

Plac Rod³a 8
70-419 Szczecin - Centrum
phone: +48 91 359 46 31+48 91 359 46 31


ul. Tama Pomorzañska 26
70-030 Szczecin - Pomorzany
phone: +48 91 482 21 37+48 91 482 21 37
fax: +48 91 431 87 62
ul. Jasna 2
70-777 Szczecin - S³oneczne
phone: +48 603 659 077+48 603 659 077


ul. Gdañska 15 a
70-661 Szczecin - Miêdzyodrze
phone: ((+48) 91) 812 13 12((+48) 91) 812 13 12
fax: ((+48) 91) 462 50 52
ul. Klasztorna 1
74-300 Myœlibórz
phone: +48 95 747 44 38+48 95 747 44 38


ul. D¹browskiego 1
74-200 Pyrzyce
phone: +48 91 579 08 61+48 91 579 08 61