Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Spec. praktyka pulmonologiczna.