Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van S³oneczna. Spó³dzielnia Mieszkaniowa.