Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van "MATCOMP" Komputerowa Szko³a Matematyczna.