Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Komputerowa Szko³a Matematyczna MATCOMP.