Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Firma Handlowa Mirpol Inport-Export S.p.J Miros³awa Wyszyñska.