Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van CHAST Pawe³ Staszewski.