The recommendations of Trzciñski R. Sklep spo¿ywczo przemys³owy are displayed here.