The recommendations of Szczeciñski Zak³ad Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji are displayed here.