The recommendations of Szczeciñska Centrala Nasienna w Szczecinie. Sp. z o.o. Oddzia³ w Pyrzycach. Gospodarstwo are displayed here.