The recommendations of Specjalistyczny Niepubliczny Zak³ad Opieki Stomatologicznej are displayed here.