The recommendations of Rzeczoznawstwo Samochodowe Wies³aw Ma³kowski are displayed here.