Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe Pawe³ £aszkiewicz

ul. Kolejowa 26a/2

78-314 Sławoborze

phone:(0) 48 94 364 72 09

fax:(0) 48 94 364 72 09

More about us

show in map

The recommendations of Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe Pawe³ £aszkiewicz are displayed here.