The recommendations of Projektowanie I Nadzór Budowlany Boles³aw G¹siorowski are displayed here.