Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A.

ul. Ko³obrzeska 3

78-300 Œwidwin

phone:(0) 48 94 365 22 88

fax:(0) 48 94 365 22 88

The recommendations of Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Bank Polski S.A. are displayed here.