The recommendations of Polskie Stowarz. na Rzecz Osób z Upoledz. Umys³. are displayed here.