The recommendations of Polskie Stowarz. na Rzecz Osób z Upoœledz. Umys³. are displayed here.