The recommendations of Naszyd³owski, Zbigniew Prod. ¿ywnoœci mro¿onej are displayed here.